Szoft készségek erős tanárok számára és fejlesztés és tehetséggondozás tevékenységekkel, játékokkal, feladatsorokkal

Table of Contents

Register here

Concept by: Oravecz Márta és Kivovicsné Horváth Ágnes
Teacher Training Course, delivered in Hungarian

A kurzus előadóinak bemutatása

Description

Időtartama: egyhetes, 60 órás (30 óra matematika módszertan + 30 óra angol nyelv)

Ha a technikai és tudományos ismeretek segítenek is lerakni az alapokat, a szoft készségek azok, melyek a legtöbb ajtót kinyitják számunkra a karrierben. Ha jól birtokoljuk őket, akkor ott maradnak velünk mindörökre, mert alkalmazhatóak minden munkahelyen, bármilyen szakterületen és személyesen is fejlesztenek.

A képzés során 8 szoft készségben merülhetsz el, olyanokban, melyek kutatások alapján a legfontosabbak a tanári karrierben.

Nehéz lenne felsorolni az összes hasznot, melyet a szoft kompetenciák ismerete hoz, viszont hogy csak párat említsünk meg: javítják a kapcsolatainkat a kollegákkal és tanulókkal, segítenek jobban irányitani a tanulási folyamatot, fejlesztik a kreativitást és motivációt, könnyítik a csapatban való munkát és a konfliktusok kezelését, segítik a stresszhelyzetek felismerését és javítását.

és motivációt, könnyitik a csapatban való munkát és a konfliktusok kezelését, segitik a stresszhelyzetek felismerését és javitását.

…jó szóval oktasd, játszani is engedd
szép, komoly fiadat!

  József Attila

A korszerű matematika tanítás figyelembe veszi a körülöttünk lévő világ társadalmi és technikai változásait, a tudomány, köztük az agykutatás legfrissebb felfedezéseit, a tanítandó gyermekek fejlődéslélektani sajátosságait. Ideális esetben az alapfokú nevelés-oktatás kezdő szakasza (az alsó tagozat) az iskolába lépő kisgyermekben megőrzi és továbbfejleszti a megismerés, a megértés, valamint a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot, valamint az eredendő gyermeki játékosságot.

A gyermek lételeme a játék, a játékosság természetes módon átszövi tevékenységei nagy részét.  

 • Fontos, mert lelkesedést, izgalmat, élvezetet szül. A játék lehetővé teszi valóságos helyzetek átélését például szerepjátékok által (boltos játékok: pénztáros és vevő szerepe).
 • Nélkülözhetetlen, hisz általa fejleszthetők az élethez és a tanuláshoz szükséges készségek, képességek.
 • A játékok jelentős része az együttes tevékenység révén fejleszti a közösségi szellemet, megteremti az összetartozás, az elfogadottság érzését, segítik az egyén szocializációját, együttműködési készségét. Alkalmat teremtenek a gyermek erkölcsi érzéke fejlődésének, s gyakoroltatják, hogyan kell viselkedni közösségben, társaságban. A játékok érzelmileg is fejlesztik a gyermeket, különösen a gondolkodásban való önállóság, és a mások teljesítményének megítélése terén. Segítik az éntudat és a magabiztosság kifejlődését csakúgy, mint a másokkal való együttműködés képességének, és a másik tiszteletben tartásának kialakulását.
 •  Sokféle tulajdonság kialakításában van nagy szerepe a közös játéknak. A teljesség igénye nélkül: türelem, kitartás, önbizalom, öntudat és önbecsülés, barátság, mások iránti bizalom, nyitottság, empátia. A győzelem és a vereség egyaránt erősítik e tulajdonságokat.
 • A játék alkalmas arra is, hogy segítsen a gondolkodást gátló jelenségek leküzdésében, azaz a kapkodás, a szűklátókörűség és a szétszórtság kiküszöbölésében.

A játékok felkelthetik az érdeklődést az óra elején, vagy szórakoztató módon lezárhatnak egy-egy tanulási szakaszt. Állhatnak egy-egy óra középpontjában is, legalábbis akkor, ha valóban gondolatébresztő tevékenységek, vagyis kognitív tartalmuk van, amely kötődik az éppen tárgyalt tananyagrészhez. Serkenthetik a tanító és a gyerek vagy a gyerekek közti beszélgetést, vitát. A játék aktív részvételt kíván, de a gyerekek csak akkor tanulnak meg valamit, ha nem hagyjuk magukra őket a játék bemutatása után, hanem segítjük őket abban, hogy kritikusan, építően gondolkodjanak a játék előtt és utána is.

      A tanfolyamon résztvevő pedagógusok, pedagógiai szakemberek az 6-10 éves gyermekek tevékenységgel és játékkal támogatott matematikai neveléséhez kapnak elméleti és gyakorlati képzést, amelyet a továbbiakban adaptálhatnak környezetükben.

A kurzus végére a hallgatók jól felismerik a különbséget a játék és a játékosság között. Megismerhetnek tevékenységgel és játékkal teli fejlesztő feladatsorokat.  Meggyőződhetnek arról, hogy a tevékenységnek és játéknak az oktató-nevelő folyamatba való tudatos, célravezető beépítése elengedhetetlen. Jó gyakorlatokat sajátíthatnak el ezek felhasználására.

Learning Outcomes

 • elősegíti a kommunikációt;
 • fejleszti a prezentációs készségeket;
 • segít legyőzni a stresszt, feldolgozni az izgalmat;
 • megtanít kikapcsolódni;
 • fejleszti a vezetőkészséget;
 • sarkallja a motivációt és a kreativitást;
 • támogatja a csoportmunkát;
 • segít felismerni és megoldani a konfliktushelyzeteket

Audience

 • Project managers, school managers, administrators, teachers, and anybody who wants to develop successful European projects in education.

Head teacher of School Innovation Courses: Alessandro Pumpo

Do you want to take more than one course? Build your own 2-week Course!

Is there any doubt you want to clarify? Contact us (teachertraining@europass.it or by Facebook); we will try to answer all your questions as soon as possible.

Specifics

 • Activities: all courses include at least one guided city tour and one full-day excursion (usually on Saturday).
 • Certificate: all our courses guarantee a Certificate of Attendance
  if 80% of the lessons will be attended.
 • Lessons: classes take place in the Morning (9:00 – 13:45) or in the Afternoon (14:00 – 18:45).
 • Platform: participants will have free access to our e-learning platform.
 • Price: 920 €

Next courses in Florence

 • 3-14 August 2020
 • 10-21 August 2020

Next courses in Dublin

 • 6-17 July 2020
Back to top