Játszd el, rakd ki, építsd fel… – Matematika az alsó tagozatban – 3-4. osztályos tanítóknak

Table of Contents

Register here

Concept by: Oravecz Márta és Kivovicsné Horváth Ágnes
Teacher Training Course, delivered in Hungarian

A kurzus előadóinak bemutatása

Description

A matematikatanulás a valóság megismerésének, s ezáltal a megismerő képességek fejlesztésének is eszköze. Ezért kettős öröm forrása lehet a gyerekek számára, ha átélhetik a világ egyre jobb megértésének izgalmát és a saját szellemi gyarapodásuk élményét. Ez a kettős motívum legyen a matematikával való foglalkozás legfőbb mozgatója.

C. Neményi Eszter

A matematika tanítása akkor korszerű, ha figyelembe veszi a körülöttünk lévő világ társadalmi és technikai változásait, a tudomány, köztük az agykutatás legfrissebb felfedezéseit, a tanítandó gyermekek fejlődés-lélektani sajátosságait.

Ideális esetben az alapfokú nevelés-oktatás kezdő szakasza (az alsó tagozat) az iskolába lépő kisgyermekben megőrzi és továbbfejleszti a megismerés, a megértés, valamint a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot.

A matematika tanulásterület kiemelten fontos szerepet vállal a kognitív képességek fejlesztésében, a problémamegoldó gondolkodás kialakításában, a tanulás tanulásában.

A tanfolyam célja, hogy a nevelés-oktatásban kívánatos korszerű szemléletváltáshoz segítséget nyújtson a pedagógusoknak.

A kéthetes kurzuson a hallgatók megismerkedhetnek a Varga Tamás és C. Neményi Eszter nevéhez fűződő matematikatanítási módszerén nyugvó, a mai kor követelményeihez igazodó matematika tanulás kezdő szakaszának módszertanával. A tanfolyamon résztvevő pedagógusok, pedagógiai szakemberek a 6-10 éves gyermekek, kiemelten a 3-4. osztályosok matematikai neveléséhez kapnak elméleti és gyakorlati képzést, amelyet a továbbiakban adaptálhatnak környezetükben.

A tanfolyam végére a hallgatók nyitottá válnak a formálódó NAT szellemiségének befogadására. Megismerkednek az alsós matematikatanítás céljaival és fejlesztési követelményeivel. Fejlődik a tanulói cselekvő tapasztalatszerzésen alapuló matematikatanítási szemléletük. Megismerik a matematikai tananyag elrendezését, épülésének tartalmi elemeit, valamint azokat a módszertani eljárásokat, amelyekkel az életkori sajátosságokat figyelembe vevő (az örömteli, motivált tanulás légköre, a tanulói önkifejezés, a tanulók közötti együttműködés), a tanulók számára elsajátítható absztrakciós folyamattal tud matematikai tapasztalatot, ismeretet nyújtani.

A tanfolyam időtartama: kéthetes, 45 órás (10 nap – 20 óra matematika + 25 óra angol) Az elmélet és gyakorlat aránya kiegyensúlyozott.

Audience

  • Project managers, school managers, administrators, teachers, and anybody who wants to develop successful European projects in education.

Head teacher of School Innovation Courses: Alessandro Pumpo

Do you want to take more than one course? Build your own 2-week Course!

Is there any doubt you want to clarify? Contact us (teachertraining@europass.it or by Facebook); we will try to answer all your questions as soon as possible.

Specifics

  • Lessons: classes will take place in the Morning (9:00 – 13:45) or in the Afternoon (14:00 – 18:45).
  • Activities: if not otherwise specified all courses includes at least one guided city tour and one full-day excursion (usually on Saturday).
  • Price: 960€

Next courses in Dublin

  • 6-17 July 2020

Next courses in Florence

  • 10-21 August 2020
Back to top