fbpx

Játszd el, rakd ki, építsd fel – matematika az alsó tagozatban – 1-2. osztályos pedagógusok részére

Table of Contents

Register here

Concept by: Oravecz Márta és Kivovicsné Horváth Ágnes
Teacher Training Course, delivered in Hungarian

A kurzus előadóinak bemutatása

Description

A matematika tanítása akkor korszerű, ha figyelembe veszi a körülöttünk lévő világ társadalmi és technikai változásait, a tudomány, köztük az agykutatás legfrissebb felfedezéseit, a tanítandó gyermekek fejlődés-lélektani sajátosságait.

Ideális esetben az alapfokú nevelés-oktatás kezdő szakasza (az alsó tagozat) az iskolába lépő kisgyermekben megőrzi és továbbfejleszti a megismerés, a megértés, valamint a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot.

A matematika tanulásterület kiemelten fontos szerepet vállal a kognitív képességek fejlesztésében, a problémamegoldó gondolkodás kialakításában, a tanulás tanulásában.

A tanfolyam célja, hogy a nevelés-oktatásban kívánatos korszerű szemléletváltáshoz segítséget nyújtson a pedagógusoknak.

Az egyhetes kurzuson a hallgatók megismerkedhetnek a Varga Tamás és C. Neményi Eszter nevéhez fűződő matematikatanítási módszerén nyugvó, a mai kor követelményeihez igazodó matematika tanulás kezdő szakaszának módszertanával. A tanfolyamon résztvevő pedagógusok, pedagógiai szakemberek a 6-10 éves gyermekek matematikai neveléséhez kapnak elméleti és gyakorlati képzést, amelyet a továbbiakban adaptálhatnak környezetükben.

A tanfolyam végére a hallgatók nyitottá válnak a formálódó NAT szellemiségének befogadására. Megismerkednek az alsós matematikatanítás céljaival és fejlesztési követelményeivel. Fejlődik a tanulói cselekvő tapasztalatszerzésen alapuló matematikatanítási szemléletük. Megismerik a matematikai tananyag elrendezését, épülésének tartalmi elemeit, valamint azokat a módszertani eljárásokat, amelyekkel az életkori sajátosságokat figyelembe vevő (az örömteli, motivált tanulás légköre, a tanulói önkifejezés, a tanulók közötti együttműködés), a tanulók számára elsajátítható absztrakciós folyamattal tud matematikai tapasztalatot, ismeretet nyújtani.

A tanfolyam időtartama: kéthetes, 45 órás (10 nap – 20 óra matematika + 25 óra angol) Az elmélet és gyakorlat aránya kiegyensúlyozott.

Tematika

3-4. osztály (Kivovicsné Horváth Ágnes)

1-2. alkalom

Egységes és széles alapozás a matematikaórákon: – kombinatorika – valószínűség – statisztika

3-4. alkalom

· Számfogalom a 3. és a 4. osztályban – Ismerkedés az ezres és a tízezres számkörrel – A számok valóságtartalma – A helyiérték-rendszer és mértékrendszer kapcsolata

5-6. alkalom

· Számfogalom alapozása – A törtek – A negatív számok (hőmérséklet, vagyon)

7-8. alkalom

· Műveletek a 3. és a 4. osztályban – Közelítő számítások bevezetése; kerekítés, becslés – Szóbeli és írásbeli számolási eljárások kimunkálása · Szöveges feladatok a 3-4. osztályban – A matematikai szöveg értő olvasása – Szöveges feladatok megoldása különféle modellekkel

9-10. alkalom

Geometriai tapasztalatszerzés az 3-4. osztályban · Tanítási-tanulási módszerek, értékelés · Kérdések, problémák megvitatása · A tanfolyam zárása

Nyelvi kurzus – kéthetes, a matematika módszertani oktatáson felül hétköznap 2 óra és egy szombat 5 óra, összesen 25 óra

Nyelvi képzés: kommunikációs készségek fejlesztése, nyelvtani alapozás, szövegértés és hallás utáni értés, gyakorlás és fejlesztése

Audience

  • Project managers, school managers, administrators, teachers, and anybody who wants to develop successful European projects in education.

Specifics

  • Activities: All courses include at least one guided city tour and one full-day excursion (usually on Saturday).
  • Certificate: Certificate of Attendance guaranteed for participants who attend at least 80% of the course.
  • Lessons: Classes take place in the Morning (9:00 – 14:00) or in the Afternoon (14:00 – 19:00).
  • Price: 820 €

Before the course, test your English level.
Discover our Online English Courses for Teachers.

Need assistance with your Erasmus project?
Check out our Guide to Erasmus.

Next courses in Florence

  • 2-13 Aug 2021

Next courses in Dublin

  • 5-16 Jul 2021

Download our Catalogues

Teacher Training Courses

Online Courses for Teachers

Italian Language School

Back to top